Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II
Class
Teacher
Classroom
Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II Křížová Blanka
0
7:05 - 7:50
1
7:55 - 8:40
2
8:45 - 9:30
3
9:50 - 10:35
4
10:40 - 11:25
5
11:30 - 12:15
6
12:20 - 13:05
7
13:10 - 13:55
8
14:00 - 14:45
Mon
Tue
KČ3A celá
9
L: EKO
CUP3 celá
4
S: EKO
CUP2 celá
7
L: EKO
KČ3B celá
9
S: EKO
KČ2C celá
7
S: EKO
M1 celá
3
EKO
M2 celá
8
EKO
M1 celá
POČ2
OBK
DOZ
DOZ
DOZ
Suplovací pohotovost Poh
Wed
M1 celá
3
EKO
M2 celá
8
EKO
KČ3B celá
9
S: EKO
KČ3A celá
9
L: EKO
DOZ
Suplovací pohotovost Poh
Thu
CUP2 celá
7
L: EKO
CUP3 celá
4
S: EKO
KČ2C celá
7
S: EKO
M2 celá
8
EKO
M1 celá
3
EKO
Suplovací pohotovost Poh
Suplovací pohotovost Poh
Fri
Powered by