Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II
Class
Teacher
Classroom
Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II Goroškov Nikolaj
0
7:05 - 7:50
1
7:55 - 8:40
2
8:45 - 9:30
3
9:50 - 10:35
4
10:40 - 11:25
5
11:30 - 12:15
6
12:20 - 13:05
7
13:10 - 13:55
8
14:00 - 14:45
Mon
KČ1A sk1
Jaz
L: RUJ
KČ3A sk1
Jaz
L: RUJ
KČ3B sk1
9
S: RUJ
KČ3A sk1
Jaz
L: RUJ
KČ2C sk1
7
S: RUJ
DOZ
DOZ
DOZ
Suplovací pohotovost Poh
Suplovací pohotovost Poh
Suplovací pohotovost Poh
Tue
KČ3A sk1
9
L: RUJ
KČ1B sk1
Jaz
S: RUJ
KČ3B celá
1ha
S: TEV
KČ3B celá
1ha
S: TEV
KČ3B sk1
9
S: RUJ
KČ3A celá
1ha
L: TEV
KČ2C celá
1ha
S: TEV
KČ3A celá
1ha
L: TEV
KČ2C celá
1ha
S: TEV
Suplovací pohotovost Poh
Wed
CUP2 celá
1ha
L: TEV
CP1B celá
1ha
S: TEV
CUP2 celá
1ha
L: TEV
CP1B celá
1ha
S: TEV
CP1A celá
1ha
L: TEV
CUP3 celá
1ha
S: TEV
CP1A celá
1ha
L: TEV
CUP3 celá
1ha
S: TEV
M2 celá
1ha
TEV
M2 celá
1ha
TEV
Thu
KČ1A celá
1ha
L: TEV
KČ1B celá
1ha
S: TEV
KČ1A celá
1ha
L: TEV
KČ1B celá
1ha
S: TEV
KČ2A celá
1ha
L: TEV
KČ2B celá
1ha
S: TEV
KČ2A celá
1ha
L: TEV
KČ2B celá
1ha
S: TEV
M1 celá
1ha
TEV
M1 celá
1ha
TEV
Fri
KČ2C sk1
7
S: RUJ
KČ3B sk1
9
S: RUJ
KČ1A sk1
6
L: RUJ
KČ1B sk1
Jaz
S: RUJ
DOZ
DOZ
Suplovací pohotovost Poh
Suplovací pohotovost Poh
Powered by