Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II
Class
Teacher
Classroom
Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II Novotná Lucie
0
7:05 - 7:50
1
7:55 - 8:40
2
8:45 - 9:30
3
9:50 - 10:35
4
10:40 - 11:25
5
11:30 - 12:15
6
12:20 - 13:05
7
13:10 - 13:55
8
14:00 - 14:45
Mon
CUP3 celá
4
S: ČJL
KČ3A celá
9
L: ČJL
CP1B celá
2
S: ČJL
CP1A celá
2
L: ČJL
KČ3B celá
9
S: ČJL
KČ1A celá
6
L: ZSV
KČ2B celá
1
S: ČJL
KČ2A celá
4
L: ČJL
M1 celá
3
SPV
Suplovací pohotovost Poh
Tue
KČ2C celá
7
S: ČJL
CP1A celá
2
L: ČJL
KČ1B sk2
POČ1
S: NEJ
KČ1A celá
6
L: ČJL
CUP2 celá
7
L: ČJL
CP1B celá
2
S: ČJL
CUP3 celá
4
S: ČJL
KČ1A celá
6
L: ZSV
KČ1A celá
6
L: Zek
DOZ
DOZ
Wed
KČ1B celá
6
S: ČJL
KČ3A celá
9
L: ČJL
KČ1B celá
6
S: ZSV
KČ2A celá
4
L: ČJL
KČ2B celá
1
S: ČJL
KČ3B celá
9
S: ČJL
KČ2C celá
7
S: ČJL
M1 celá
3
SPV
DOZ
DOZ
DOZ
DOZ
Suplovací pohotovost Poh
Thu
KČ3A celá
9
L: ČJL
CP1B celá
2
S: ČJL
KČ1A celá
6
L: ČJL
KČ1B celá
6
S: ČJL
KČ1B sk2
6
S: NEJ
CUP2 celá
7
L: ČJL
KČ1B celá
6
S: ZSV
DOZ
DOZ
Suplovací pohotovost Poh
Suplovací pohotovost Poh
Fri
KČ1A celá
6
L: ČJL
CUP3 celá
4
S: ČJL
CUP2 celá
7
L: ČJL
KČ2B celá
1
S: ČJL
CP1A celá
2
L: ČJL
KČ2C celá
7
S: ČJL
KČ1B celá
6
S: ČJL
KČ2A celá
4
L: ČJL
KČ3B celá
9
S: ČJL
Powered by