Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II
Class
Teacher
Classroom
Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II Čílová Helena
0
7:05 - 7:50
1
7:55 - 8:40
2
8:45 - 9:30
3
9:50 - 10:35
4
10:40 - 11:25
5
11:30 - 12:15
6
12:20 - 13:05
7
13:10 - 13:55
8
14:00 - 14:45
Mon
M1 celá
Bar
UČP
KČ1B celá
9
L: STR
KČ1C celá
9
S: TEC
KČ1C celá
9
S: STR
KČ3A ROO
4
L: ROO
KČ3C ROO
4
S: ROO
KČ3A ROO
4
L: ROO
KČ3C ROO
4
S: ROO
Suplovací pohotovost Poh
Suplovací pohotovost Poh
Tue
M2 celá
3
UČP
KČ3A celá
4
L: ODB
KČ3C celá
4
S: ODB
KČ1C celá
2
S: TEC
DOZ
DOZ
Suplovací pohotovost Poh
Wed
M1 celá
Bar
UČP
KČ1A celá
7
L: STR
KČ1A celá
7
L: TEC
KČ1C celá
9
S: STR
Suplovací pohotovost Poh
Thu
M2 celá
3
UČP
KČ3A celá
4
L: ODB
KČ3C celá
4
S: ODB
Suplovací pohotovost Poh
Fri
KČ1B celá
9
L: STR
KČ1A celá
7
L: STR
KČ1A celá
7
L: TEC
KČ1A celá
7
L: TEC
KČ1C celá
9
S: TEC
KČ3A celá
4
L: ODB
KČ3C celá
4
S: ODB
M1 celá
Bar
UČP
DOZ
DOZ
DOZ
DOZ
Powered by