Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II
Class
Teacher
Classroom
Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II Čílová Helena
0
7:05 - 7:50
1
7:55 - 8:40
2
8:45 - 9:30
3
9:50 - 10:35
4
10:40 - 11:25
5
11:30 - 12:15
6
12:20 - 13:05
7
13:10 - 13:55
8
14:00 - 14:45
Mon
KČ3A celá
8
L: ODB
KČ1D celá
1
S: ODB
KČ2A celá
9
L: ODB
KČ2A celá
9
L: POV
KČ3B celá
7
S: ODB
KČ1A celá
4
L: ODB
KČ2B celá
9
S: ODB
KČ1B celá
1
L: STR
KČ1D celá
1
S: ODB
M1 celá
6
UČP
M1 celá
6
UČP
DOZ
DOZ
DOZ
DOZ
Suplovací pohotovost Poh
Tue
KČ1B celá
5
L: Ust
KČ1D celá
5
S: Ust
KČ3A celá
8
L: ODB
KČ2B celá
9
S: POV
KČ2A celá
9
L: ODB
KČ1B celá
1
L: STR
CP3 celá
7
L: STR
KČ3A ROO
POČ2
L: ROO
KČ3B ROO
POČ2
S: ROO
KČ3A ROO
POČ2
L: ROO
KČ3B ROO
POČ2
S: ROO
DOZ
DOZ
DOZ
Suplovací pohotovost Poh
Wed
KČ2A celá
9
L: POV
KČ1A celá
4
L: ODB
CP3 celá
7
L: STR
KČ2C celá
2
L: ODB
KČ2C celá
2
L: ODB
KČ2C celá
2
L: POV
Suplovací pohotovost Poh
Thu
KČ3B celá
7
S: ODB
KČ2C celá
2
L: POV
KČ2B celá
9
S: ODB
KČ1A celá
4
L: ODB
Suplovací pohotovost Poh
Suplovací pohotovost Poh
Fri
M2 celá
3
UČP
M1 celá
6
UČP
KČ3B celá
7
S: ODB
KČ2C celá
2
L: ODB
KČ1D celá
1
S: ODB
KČ3A celá
8
L: ODB
KČ2B celá
9
S: POV
Suplovací pohotovost Poh
Suplovací pohotovost Poh
Powered by