Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II
Class
Teacher
Classroom
Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II Modrovičová Ladislava
0
7:05 - 7:50
1
7:55 - 8:40
2
8:45 - 9:30
3
9:50 - 10:35
4
10:40 - 11:25
5
11:30 - 12:15
6
12:20 - 13:05
7
13:10 - 13:55
8
14:00 - 14:45
Mon
CUP3 celá
8
L: ZSV
CP1 celá
7
S: EKO
M2 celá
3
HPR
M1 celá
1
MAM
M2 celá
3
HPR
M2 celá
3
CER
M1 celá
1
CER
DOZ
DOZ
Tue
KČ2A celá
6
L: EKO
KČ1B sk2
POČ1
L: TEA
KČ1A sk2
POČ1
L: TEA
KČ1C celá
9
S: EKO
CP2A celá
2
L: ZSV
M1 celá
1
MAM
KČ1C sk2
POČ1
S: TEA
M1 celá
1
CER
Suplovací pohotovost Poh
Wed
CP2B celá
2
S: ZSV
KČ2A celá
6
L: EKO
CP2A celá
2
L: ZSV
CP1 celá
7
S: EKO
M2 celá
3
HPR
CUP3 celá
8
L: ZSV
KČ1C celá
9
S: EKO
CP2B celá
2
S: ZSV
DOZ
DOZ
DOZ
Thu
Fri
Powered by