Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II
Class
Teacher
Classroom
Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II Macháčková Jana
0
7:05 - 7:50
1
7:55 - 8:40
2
8:45 - 9:30
3
9:50 - 10:35
4
10:40 - 11:25
5
11:30 - 12:15
6
12:20 - 13:05
7
13:10 - 13:55
8
14:00 - 14:45
Mon
M1 celá
6
HPR
M2 celá
3
HPR
KČ1D sk2
Jaz
S: ANJ
KČ3A celá
8
L: POV
KČ3B celá
7
S: POV
M2 celá
3
HPR
KČ1A sk2
4
L: ANJ
Tue
KČ1A sk2
4
L: ANJ
KČ3B celá
7
S: POV
KČ1A sk2
4
L: ANJ
KČ1C sk2
4
S: ANJ
KČ3A celá
8
L: POV
KČ1B sk1
1
L: ANJ
KČ1C sk2
4
S: ANJ
KČ2C celá
2
L: ANJ
KČ2B sk2
Jaz
S: ANJ
KČ1D sk2
1
S: ANJ
M1 celá
6
HPR
DOZ
DOZ
DOZ
Suplovací pohotovost Poh
Wed
KČ2C celá
2
L: ANJ
KČ1D sk2
1
S: ANJ
KČ1B sk1
1
L: ANJ
KČ2B sk2
9
S: ANJ
KČ1A sk2
Jaz
L: ANJ
M2 celá
3
HPR
DOZ
DOZ
Suplovací pohotovost Poh
Suplovací pohotovost Poh
Thu
M1 celá
6
HPR
KČ1B sk1
1
L: ANJ
KČ3B celá
7
S: POV
KČ1C sk2
Jaz
S: ANJ
KČ1B sk1
1
L: ANJ
KČ3A celá
8
L: POV
KČ1D sk2
Jaz
S: ANJ
KČ2B sk2
9
S: ANJ
KČ2C celá
Jaz
L: ANJ
KČ2B sk2
Jaz
S: ANJ
KČ2C celá
2
L: ANJ
KČ1C sk2
4
S: ANJ
DOZ
DOZ
DOZ
DOZ
DOZ
Fri
Hlavní prázdniny
Powered by