Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II
Class
Teacher
Classroom
Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II Kučírková Jaroslava
0
7:05 - 7:50
1
7:55 - 8:40
2
8:45 - 9:30
3
9:50 - 10:35
4
10:40 - 11:25
5
11:30 - 12:15
6
12:20 - 13:05
7
13:10 - 13:55
8
14:00 - 14:45
Mon
KČ2B celá
9
S: TEC
CP3 celá
7
L: TEC
CP2 celá
2
S: TEC
CP3 celá
7
L: TEC
KČ1C celá
4
S: ODB
KČ1C celá
4
S: STR
KČ1A celá
4
L: TEC
Suplovací pohotovost Poh
Suplovací pohotovost Poh
Tue
CP3 celá
7
L: TEC
KČ2C celá
2
L: TEC
KČ3A celá
8
L: TEC
KČ3B celá
7
S: TEC
KČ1B celá
1
L: TEC
KČ3A SPT
8
L: SPT
KČ3B SPT
7
S: SPT
KČ3A SPT
8
L: SPT
KČ3B SPT
7
S: SPT
DOZ
DOZ
DOZ
DOZ
Wed
KČ1A celá
4
L: STR
KČ1D celá
1
S: STR
CP3 celá
7
L: EKO
KČ1B celá
1
L: TEC
KČ1C celá
4
S: ODB
KČ1C celá
4
S: ODB
KČ3B celá
7
S: TEC
DOZ
DOZ
DOZ
DOZ
DOZ
Suplovací pohotovost Poh
Suplovací pohotovost Poh
Thu
CP3 celá
7
L: TEC
KČ2B celá
9
S: TEC
KČ3A celá
8
L: TEC
CP2 celá
2
S: TEC
KČ1A celá
4
L: TEC
KČ3B celá
7
S: TEC
CP3 celá
7
L: EKO
KČ2B celá
9
S: TEC
KČ2C celá
2
L: TEC
KČ1A celá
4
L: STR
Fri
CP3 celá
7
L: TEC
KČ2B celá
9
S: TEC
KČ1B celá
1
L: TEC
KČ1C celá
4
S: STR
KČ3A celá
8
L: TEC
KČ1D celá
1
S: STR
CP3 celá
7
L: TEC
CP2 celá
2
S: TEC
CP2 celá
2
S: TEC
KČ1A celá
4
L: TEC
Suplovací pohotovost Poh
Powered by