Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II
Class
Teacher
Classroom
Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II CUP2
0
7:05 - 7:50
1
7:55 - 8:40
2
8:45 - 9:30
3
9:50 - 10:35
4
10:40 - 11:25
5
11:30 - 12:15
6
12:20 - 13:05
7
13:10 - 13:55
8
14:00 - 14:45
Mon
7
L: TEC
Ku
7
L: SUR
Kož
sk2
7
L: ANJ
Ma
sk1
POČ1
L: ICT
Va
7
L: MAT
Če
7
L: ZSV
Mo
7
L: STR
Kd
Tue
7
L: ZSV
Mo
7
L: EKO
7
L: MAT
Če
sk1
7
L: ANJ
Šk
sk2
POČ1
L: ANJ
Ma
7
L: ČJL
No
7
L: STR
Kd
Wed
1ha
L: TEV
Go
1ha
L: TEV
Go
7
L: TEC
Ku
sk2
7
L: ANJ
Ma
sk1
POČ1
L: ICT
Va
7
L: SUR
Kož
7
L: SUR
Kož
Thu
7
L: EKO
7
L: SUR
Kož
7
L: MAT
Če
7
L: TEC
Ku
7
L: ČJL
No
sk1
7
L: ANJ
Šk
sk2
POČ1
L: ICT
Va
Fri
7
L: HPV
Če
7
L: ČJL
No
sk1
7
L: ANJ
Šk
sk2
POČ1
L: ICT
Va
7
L: SUR
Kož
sk1
7
L: ANJ
Šk
sk2
POČ2
L: ANJ
Ma
7
L: TEC
Ku
Powered by