Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II
Class
Teacher
Classroom
Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II KČ3A
0
7:05 - 7:50
1
7:55 - 8:40
2
8:45 - 9:30
3
9:50 - 10:35
4
10:40 - 11:25
5
11:30 - 12:15
6
12:20 - 13:05
7
13:10 - 13:55
8
14:00 - 14:45
Mon
9
L: ODB
ČíH
sk2
9
L: NEJ
ČeJ
sk1
Jaz
L: RUJ
Go
9
L: ČJL
No
9
L: ZSV
Mo
sk2
9
L: ANJ
Če
sk1
Jaz
L: RUJ
Go
ROO
POČ2
L: ROO
ČíH
SPT
Bar
L: SPT
Kd
ROO
POČ2
L: ROO
ČíH
SPT
Bar
L: SPT
Kd
Tue
9
L: EKO
sk2
POČ2
L: ANJ
Če
sk1
9
L: RUJ
Go
9
L: MAT
Ja
9
L: ODB
ČíH
sk1
Jaz
L: ANJ
Šk
sk2
9
L: ANJ
Če
1ha
L: TEV
Go
1ha
L: TEV
Go
Wed
sk1
Jaz
L: ANJ
Šk
sk2
9
L: NEJ
ČeJ
9
L: ČJL
No
9
L: MAT
Ja
9
L: ZSV
Mo
9
L: EKO
Thu
9
L: POV
Va
9
L: ČJL
No
9
L: POV
Va
sk1
Jaz
L: ANJ
Šk
sk2
9
L: ANJ
Če
9
L: ODB
ČíH
Fri
sk1
Jaz
L: ANJ
Šk
sk2
9
L: NEJ
ČeJ
9
L: TEC
Ku
9
L: MAT
Ja
9
L: TEC
Ku
Powered by