Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 18. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8
KČ1A TA TA TA TA TA TA TA
M1 TPR TPR TPR TPR TPR TPR TPR TPR
CP3 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
KČ2A nah nah
KČ3A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
KČ3B ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ
M2 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Brunclíková Kamila .... No .. .. .... - - ..
Čílová Helena Mach .. No Če ..
Kučírková Jaroslava .. Mach - - .. .. .. ..
Martínková Irena .. .... - - Če Če
Vaněrková Dita .. - - Va Mo ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Beran Jan
1 změna ODV KČ3B (BJ1L)+
2 změna ODV KČ3B (BJ1L)+
3 změna ODV KČ3B (BJ1L)+
4 změna ODV KČ3B (BJ1L)+
5 změna ODV KČ3B (BJ1L)+
6 změna ODV KČ3B (BJ1L)+
7 změna ODV KČ3B (BJ2L)+
Volfová Jana
1 změna ODV KČ3B (VJ1L)+
2 změna ODV KČ3B (VJ1L)+
3 změna ODV KČ3B (VJ1L)+
4 změna ODV KČ3B (VJ1L)+
5 změna ODV KČ3B (VJ1L)+
6 změna ODV KČ3B (VJ1L)+
7 změna ODV KČ3B (VJ2L)+
Brunclíková Kamila
1. les., 5. - 6. les., 3. - 4. les., 7. les., 2. les., 8. les.Obecný pedagogický dohled
Bulíčková Miroslava
1 změna ODV KČ3B (BM1L)+
2 změna ODV KČ3B (BM1L)+
3 změna ODV KČ3B (BM1L)+
4 změna ODV KČ3B (BM1L)+
5 změna ODV KČ3B (BM1L)+
6 změna ODV KČ3B (BM1L)+
7 odpadá ODV KČ3B (BM2L)
Červená Martina
1 odpadá ANJ M2 (sk1)
2 odpadá MAT CP3
4 supl. (ČíH ZZ) STR KČ1B 1 za odpadlou
5 supl. (Ma lék) ANJ KČ2A (sk1) 9 za odpadlou
5 odpadá MAT M1
6 supl. (Ma lék) ANJ KČ2A (sk2) 9 za odpadlou
7 odpadá ANJ M1 (sk2)
Goroškov Nikolaj
7 odpadá TEV CP3
8 odpadá TEV CP3
Vaňková Ladislava
2 odpadá ČJL M1
3 odpadá ČJL M2
4 odpadá ČJL M2
Čílová Helena
7 odpadá ROO KČ3A (ROO)
8 odpadá ROO KČ3A (ROO)
Jandová Milena
3 odpadá HPV CP3
Klimešová Helena
2 odpadá ÚČE M2
3 odpadá ÚČE M1
5 odpadá MAM M2
Kolářová Marie
1 změna ODV KČ3B (KM1L)+
2 změna ODV KČ3B (KM1L)+
3 změna ODV KČ3B (KM1L)+
4 změna ODV KČ3B (KM1L)+
5 změna ODV KČ3B (KM1L)+
6 změna ODV KČ3B (KM1L)+
7 odpadá ODV KČ3B (KM2L)
Kouřil Aleš
1 změna ODV KČ3B (KA1L)+
2 změna ODV KČ3B (KA1L)+
3 změna ODV KČ3B (KA1L)+
4 změna ODV KČ3B (KA1L)+
5 změna ODV KČ3B (KA1L)+
6 změna ODV KČ3B (KA1L)+
7 změna ODV KČ3B (KA2L)+
Macháčková Jana
1 supl. (ČíH ZZ) ANJ KČ1B 5 za odpadlou
1 odpadá ANJ KČ1A (sk2)
2 supl. (Ku ZZ) ANJ KČ2C 2 za odpadlou
2 odpadá ANJ KČ1A (sk2)
4 odpadá POV KČ3A
8 odpadá HPR M1
Martínková Irena
7 odpadá ANJ M1 (sk1)
8 odpadá ANJ KČ2A (sk1)
Modrovičová Ladislava
1 odpadá CER M1
2 odpadá TEA KČ1A (sk1)
4 odpadá MAM M1
5 supl. (DV ZZ) EKO KČ2C 2 za odpadlou
5 odpadá ZSV KČ1A
8 odpadá CER M2
Novotná Lucie
2 supl. (Br PedD) ČJL KČ1B 1 za odpadlou
3 supl. (ČíH ZZ) ČJL KČ2A 9 za odpadlou
3 odpadá ČJL KČ3A
4 odpadá ČJL CP3
6 odpadá TVP M2
7 odpadá ČJL KČ2A
Štychová Markéta
1 změna ODV KČ3B (ŠM1L)+
2 změna ODV KČ3B (ŠM1L)+
3 změna ODV KČ3B (ŠM1L)+
4 změna ODV KČ3B (ŠM1L)+
5 změna ODV KČ3B (ŠM1L)+
6 změna ODV KČ3B (ŠM1L)+
7 odpadá ODV KČ3B (ŠM2L)
Vach Michal
1 odpadá ICT KČ1A (sk1)
4 supl. (DV ZZ) ICT KČ2A 9 za odpadlou
8 odpadá ICT KČ2A (sk2)
Zalabák Josef
1 změna ODV KČ3B (ZJ1L)+
2 změna ODV KČ3B (ZJ1L)+
3 změna ODV KČ3B (ZJ1L)+
4 změna ODV KČ3B (ZJ1L)+
5 změna ODV KČ3B (ZJ1L)+
6 změna ODV KČ3B (ZJ1L)+
7 změna ODV KČ3B (ZJ2L)+
Změny v rozvrzích tříd
KČ1A
3. - 4. les., 6. les., 2. les., 1. les., 5. les., 7. les. Akce třídy
KČ1B
1 ANJ 5 supluje Mach (ČíH)
2 ČJL 1 supluje No (Br)
4 STR 1 supluje Če (ČíH)
6 TEC odpadá (Ku)
8 ČJL odpadá (Br)
M1
3. les., 5. les., 2. les., 7. les., 4. les., 8. les., 6. les., 1. les. Třída na praxi
CP3
7. les., 2. les., 4. les., 6. les., 3. les., 8. les., 1. les., 5. les. Obecná absence třídy
KČ2A
3 ČJL 9 supluje No (ČíH)
4 ICT 9 supluje Va (DV)
5 ANJ sk1 9 supluje Če (Ma)
6 ANJ sk2 9 supluje Če (Ma)
7. - 8. les. nahrazeno
KČ2C
2 ANJ 2 supluje Mach (Ku)
5 EKO 2 supluje Mo (DV)
KČ3A
8. les., 6. - 7. les., 3. les., 1. les., 5. les., 4. les., 2. les. Obecná absence třídy
KČ3B
4. - 5. les., 3. les., 2. les., 1. les., 7. les., 6. les. Závěrečné zkoušky
M2
2. les., 4. les., 6. les., 5. les., 7. - 8. les., 1. les., 3. les. Obecná absence třídy
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou