Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 21. 9.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Válová Kristýna .. - Jan Va Br - ....
Klimešová Helena Br Br - Jan
Martínková Irena Če - Mach Če .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Brunclíková Kamila
2 supl. (Km NEM) Ekos M2 3 dozor
3 supl. (Km NEM) RUJ M1 6 dozor
5 spojeno (Val NEM) ICT KČ1A (sk1) POČ1
Červená Martina
1 spojeno (Ma NEM) ANJ M2 (sk2) 3
4 změna ANJ M1 (sk2) 6
4 spojeno (Ma NEM) ANJ M1 (sk1) 6
Jandová Milena
3 supl. (Val NEM) MAT KČ1B 1 dozor
5 supl. (Km NEM) Odms M2 3 dozor
Macháčková Jana
3 spojeno (Ma NEM) ANJ KČ2C (sk2) 2
3 změna ANJ KČ2C (sk1) 2
Vach Michal
4 spojeno (Val NEM) ICT CP3 (sk1) POČ1
Změny v rozvrzích tříd
KČ1A
5 ICT sk1 POČ1 spojí Br (Val)
KČ1B
3 MAT 1 supluje Jan (Val)
M1
3 RUJ 6 supluje Br (Km)
4 ANJ sk2 6 změna Če
4 ANJ sk1 6 spojí Če (Ma)
CP3
4 ICT sk1 POČ1 spojí Va (Val)
KČ2A
5 ANJ sk1 odpadá (Ma)
6 ANJ sk2 odpadá (Ma)
KČ2C
3 ANJ sk2 2 spojí Mach (Ma)
3 ANJ sk1 2 změna Mach
KČ3A
1 ANJ odpadá (Val)
M2
1 ANJ sk2 3 spojí Če (Ma)
2 Ekos 3 supluje Br (Km)
5 Odms 3 supluje Jan (Km)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou