Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 27. 2.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8
KČ2A NAH NAH
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Brunclíková Kamila ..
Martínková Irena Če .... - - No Va Če ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Červená Martina
1 spojeno (Ma lék) ANJ M2 (sk2) 3
7 spojeno (Ma lék) ANJ M1 (sk1) 6
Novotná Lucie
5 supl. (Ma lék) ANJ KČ2A (sk1) 9 za odpadlou
7 odpadá ČJL KČ2A
Vach Michal
6 supl. (Ma lék) ANJ KČ2A (sk2) 9 dozor
8 odpadá ICT KČ2A (sk2)
Změny v rozvrzích tříd
KČ1B
8 ČJL odpadá (Br)
M1
7 ANJ sk1 6 spojí Če (Ma)
KČ2A
5 ANJ sk1 9 supluje No (Ma)
6 ANJ sk2 9 supluje Va (Ma)
8. les., 7. les. Nahrazeno
M2
1 ANJ sk2 3 spojí Če (Ma)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou