Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 1. 12.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8
CP1 NAH
KČ3C EXK EXK EXK EXK EXK EXK
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Kučírková Jaroslava Va - - - VaK .. - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Váňová Kateřina
5 supl. (Ku NEM) ZSV CP1 7 za odpadlou
6 odpadá ZSV CP1
Brunclíková Kamila
4 odpadá ZSV KČ3C
Čílová Helena
5 odpadá ODB KČ3C
Kožíšková Eva
3 odpadá POV KČ3C
Martínková Irena
2 odpadá ANJo KČ3C
Novotná Lucie
1 odpadá ČJL KČ3C
Vach Michal
1 supl. (Ku NEM) TEC KČ2B 6 dozor
Změny v rozvrzích tříd
CP1
5 ZSV 7 supluje VaK (Ku)
6. les. Nahrazeno
KČ2B
1 TEC 6 supluje Va (Ku)
KČ3C
1. - 6. les. exkurse
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou