Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II
v
v

Změny v rozvrhu Sunday 26. 3.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou