Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr.Beneše 413/II
v
v

Změny v rozvrhu Friday 1. 7.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8
KČ3B Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd
KČ3B
1. - 8. les. Obecná absence třídy
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou